בארץ שינו את חוקי הרשיונות שיתאימו לחוקים האירופאים.
באירופה לא שמעו על החוקים האלה ויש רשיונות מיוחדים ל 50 מ"ק.
פיג'ו הוציאו אופנוע 50 סמ"ק חדש ועצבני במיוחד.

motoblog

תגובות עם חשבון פייסבוק