עוד דבר לאופנוע שמצאתי באתרים הסינים.

אימובלייזר במחיר מצחיק של $22.72 כולל משלוח.

ישמור על האופנוע שלכם שלא יתניעו אותו בלי השלט.

נתונים מלאים באנגלית:

 • Lock the engine with cutting electricity and oil
 • So the engine will be immobilized to avoid being stolen in normal status
 • It will automatically immobilise the engine 30 seconds after the ignition is switched off
 • When returning to the car you just start it as normal as the transponder tag on your key ring is automatically detected by the immobiliser
 • Please note that this product should be installed by a professional
 • Transponder operation, no key to touch, no socket on dash
 • Includes 2 high security digital transponder keys
 • 1 Circuit Immobiliser
 • Emergency Override facility
 • Passive arming (arms automatically after 30 seconds)
 • Anti-scan, anti-grab code system
 • Flashing dashboard Status LED
 • Emergency Override facility
 • Power consumption less than 10mA (armed or disarmed)
 • For all 12V vehicles
 • Lost or stolen keys can be coded out

tinydeal

תגובות עם חשבון פייסבוק