אתר מעניין למי שמחפש אופנוע לפי תנוחת ישיבה.

תסמנו איזה אופנוע אתם רוצים, את המידות שלכם ותראו את תנוחת הישיבה שלכם על האופנוע.

cycle-ergo


תגובות עם חשבון פייסבוק