דוקאטי הרבה זמן לא הריצו מסע פרסום, לפחות שבוע.

והפעם מה שיש לנו זה DVT שזה תזמון שסתומים משתנה של דוקאטי.

יום רביעי ה 15 באוקטובר המנוע הראשון שלהם עם תזמון שסתומים משתנה יוצג לעולם.

מסעי הפרסום של דוקאטי נראים כמו הצגת אייפון חדש, עושים מסע פרסום עם מסיבת עיתונאים בשביל חידושים במנוע.

ducatipress

dvt

תגובות עם חשבון פייסבוק