עכשיו לפחות לאחד מהרוכבים על האופנוע תהייה קסדה.

בשביל למצוא דרך לחייב הודים לקנות קסדות הם חייבים לקנות קסדה ממי שמוכר להם את האופנוע.

אפשר עכשיו לסגור את כל חנויות האביזרים בהודו, אם יש כזה דבר.

motorbiker

תגובות עם חשבון פייסבוק