בתערוכת הרכב הקרובה בפריז שתי החברות יציגו קטנועים חשמלים.

בגרסת קונספט בנתים אבל שתי החברות יוציאו גרסה חוקית לכביש בקרוב.

Smart’s escooter concept

MINI unveils Scooter concept for Paris show

תגובות עם חשבון פייסבוק

בתערוכת הרכב הקרובה בפריז שתי החברות יציגו קטנועים חשמלים.

בגרסת קונספט בנתים אבל שתי החברות יוציאו גרסה חוקית לכביש בקרוב.

Smart’s escooter concept

MINI unveils Scooter concept for Paris show

תגובות עם חשבון פייסבוק