חברת פאנטיק המוכרת למבוגרים שבייננו חזרה לחיים והוציאה סרטון פרסום להזכיר לנו את העבר המפואר של החברה.

החברה יוצאת עם אופנועי שתי פעימות בנפחים 125, 250 , 300 סמ"ק של חברת גאז גאז.

תגובות עם חשבון פייסבוק

חברת פאנטיק המוכרת למבוגרים שבייננו חזרה לחיים והוציאה סרטון פרסום להזכיר לנו את העבר המפואר של החברה.

החברה יוצאת עם אופנועי שתי פעימות בנפחים 125, 250 , 300 סמ"ק של חברת גאז גאז.

תגובות עם חשבון פייסבוק