רפליקה של האופנוע מהסרט טרון מוצע למכירה,חוקי לכביש.

סרטון של האופנוע בנסיעה:

תגובות עם חשבון פייסבוק