• מעל שליש (37.4%) של כל האופנועים החדשים הארלי דייוידסון נמכרו מחוץ לארה"ב.
  • אם המגמה תמשיך, הארלי דייווידסון ימכרו יותר אופנועים בחו"ל מאשר בשוק המקומי תוך שנתיים. זה בגלל שהמכירות הבינלאומיות פורחות והמכירות בשוק המקומי צונחות.
  • 66% מכלל הרוכשים של הארלי דייוידסון בשנת 2010 לא היה תואר אקדמאי.

asphaltandrubber

תגובות עם חשבון פייסבוק